Préambule

Het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens)” over u in verband met het gebruik van deze website (hierna de “Site”).

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Reikwijdte van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

Het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer verzamelt Persoonsgegevens online, ook per e-mail; dit beleid is van toepassing ongeacht de methode van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is: De afdeling Communicatie van het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer, 32 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer; bepaalde technische diensten zoals hosting worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. In overeenstemming met artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden door een strikte vertrouwelijkheidsclausule die hem verbiedt om de hem toevertrouwde gegevens te gebruiken die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische en organisatorische regelingen te treffen die voldoen aan vereisten voor veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk.

We streven ernaar om redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of oneigenlijke toe-eigening van gegevens te voorkomen bij het verzamelen of opslaan van gegevens die u ons hebt meegedeeld, en om communicatie met onbevoegde derden te voorkomen.

Ondanks deze maatregelen blijft internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden de betreffende maatregelen niet kunnen dwarsbomen of Uw Persoonsgegevens voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg kan het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleuze recuperatie van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.


De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
Het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om meer te weten te komen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Doeleinden van gegevensverzameling

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

 • u toestaan ​​door onze Sites en Applicaties te bladeren en onze inhoud aan uw terminal aan te passen om uw browsen te verbeteren;
 • de informatie onthouden die u in de formulieren hebt ingevoerd (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount);
 • u in staat stellen onze inhoud te delen op sociale netwerken;
 • u in staat stellen om producten of diensten te kopen;
 • u een interactief en persoonlijk gebruik van de Sites en Applicaties mogelijk maken;
 • uw behoeften en interessegebieden te identificeren en u de meest geschikte producten en / diensten te bieden;
 • u toestaan ​​een account te openen en te beheren om toegang te krijgen tot alle functies en opties die worden aangeboden door de Sites en Applicaties;
 • wedstrijden organiseren (contact opnemen met winnaars, uitreiking van prijzen, enz.);
 • nieuwsbrieven verzenden, als u hiermee heeft ingestemd door het bijbehorende vakje aan te vinken,
 • het publiek en de frequentie van de site analyseren
 • Sollicitaties verwerken en wervingsbronnen beheren;

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze eigen managementteams en onze technische dienstverleners.

Gegevens verzameld

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Naam ;

Voornaam ;

E-mailadres ;

Adres;

Telefoonnummer;

Wachtwoord ;

IP adres ;

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Cookies en andere trackers

Cookies, of andere vergelijkbare tracers, zijn bestanden die door een server worden gebruikt om met de browser te communiceren. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te verzenden wanneer een gebruiker een site bezoekt. De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een responsdomein, enz. zijn. Cookies worden gebruikt om tijdens hun geldigheidsperiode statusinformatie bij te houden wanneer een browser de verschillende pagina's van een website bezoekt of wanneer deze browser vervolgens terugkeert naar die site. Alleen de uitgever van een cookie kan de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies die verdwijnen zodra u de browser of de site verlaat;
 • permanente cookies die op uw terminal blijven tot het einde van hun levensduur (maximaal 12 maanden) of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Hoe cookies deactiveren?

Browser instellingen

De installatie van bepaalde cookies is onderworpen aan uw toestemming. Tijdens uw eerste bezoek aan de site wordt een informatiebanner weergegeven die aangeeft dat door verder te bladeren op de site, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Cookies of tracers maken het mogelijk om ten volle te profiteren van de functionaliteiten van de Site. Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze diensten verhinderen, waarvoor het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

De formulieren

Nieuwsbrief abonnement

Nieuwsbrieven

Door toestemming te geven voor dit type nieuwsbrief, geeft u het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer toestemming om u gepersonaliseerde e-mails te sturen. U kunt zich op elk moment uitschrijven via een van de ontvangen e-mails, de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is echter 2 jaar.

Registratie voor een gebruikersaccount

U heeft de mogelijkheid om een ​​account aan te maken die u toegang geeft tot het reserveringsplatform van het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit uw persoonlijke ruimte, de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is echter 2 jaar.

contactformulier

De gegevens worden verzonden door de gebruiker van de site die een opmerking of een rapport wil sturen. De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt verzonden naar de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van de opmerkingen op de website van het VVV-kantoor van Trouville-sur-Mer. De maximale bewaartermijn van uw gegevens is 2 jaar.

vos droits

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens over u en het recht om een ​​kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die wij in een gestructureerd elektronisch formaat hebben (portabiliteit).

U hebt ook het recht om om een ​​legitieme reden bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dergelijke doeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer – Service Communication, 32 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer of rechtstreeks op de Site, via ons contactformulier .

Wij verbinden ons ertoe om binnen een maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren). Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

Bij een geschil over de uitoefening van uw rechten heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts voor een periode die noodzakelijk en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons had en die op uw initiatief werd uitgevoerd (met name verbinding met uw account ).

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens zuiver verwijderd.

Bijwerken van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd of aangepast.

U wordt uitgenodigd om het regelmatig te raadplegen.

Voor meer praktische informatie over het uitoefenen van uw rechten raden wij u aan de website van de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden, en meer in het bijzonder de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Laatste wijziging: juni 2019